DESEMBUSSOS LLEIDA

Desembussos
Lleida. Les 24 hores al teu servei.

Trucan's al: 686 685 880

Desembussos

Canodades

Foses Séptiques

Desembussos

A Lo Xupa Xup Desembussos 24h oferim tot tipus de serveis de desembussos 365 dies l´any a Lleida, a més de proporcionar-te el millor servei de neteja amb aigua a pressió, buidatges, desinfecció de fosses sèptiques, etc. Comptem amb el millor equip de professionals perquè puguis resoldre els teus problemes de embussos amb els millors resultats en el mínim temps possible.

Desembussos

Localització
Arquetes Ocultes

Neteges
industrials

Succió de lodos

Serveis que oferim

El Xupa Xup Desembussos 24h és una empresa l'àmbit de la qual de treball és Lleida i voltants. Personal especialitzat en serveis de desembussoss tals com: desembús de canonades, desembús d'aigüeres, buidatge i neteja de fosses sèptiques, neteja de clavegueram, desembussos de desguassos, neteja de canonades, desembús de baixants generals, inspeccions amb cambra TV. Localització d'arquetes ocultes, fosses sèptiques, arquetes i pous.

Disposem de camions cisterna adaptats per a fer qualsevol treball per a netejar les canonades i canalitzacions d'habitatges i comunitats; equip de detecció d'obstruccions per sonda que ens permet localitzar sota terra de forma precisa el lloc on es troba l'obstrucció. Comptem amb cambra TV d'inspecció de canonades amb la qual podem visualitzar i analitzar problemes de forma ràpida i econòmica, podem veure i determinar a simple vista el problema de la canonada, per a realitzar la reparació més eficient.

A la teva disposició les 24 hores